Co przysługuje poszkodowanemu w razie wypadku?

Ubezpieczając auto zazwyczaj decydujemy się na podstawowy wariant polisy jakim jest OC. Poza dodatkowymi komponentami takimi jak wariant pomocy w drodze, autocasco czy ochrona zniżek warto zadbać zarówno o swoje bezpieczeństwo jak i osób podróżujących razem z nami. Dlaczego warto zdecydować się na dodatkowe warianty ubezpieczeniowe? Co dzięki temu zyskamy?

Rozbudowany wariant ubezpieczenia OC

odszkodowanie z oc za wypadekPrzystępując do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych warto także pomyśleć o dodatkowej polisie NNW dla kierowcy i pasażera, która pozwoli na dodatkowe zabezpieczenia się w razie wypadku lub kolizji drogowej. Taka polisa umożliwi nam wypłatę świadczenia w przypadku, gdy na drodze poniesionej szkody komunikacyjnej miejsce będą miały również szkody osobowe takie jak urazy czy złamania. W ramach takiego ubezpieczenia poza podstawowym świadczeniem jakim jest odszkodowanie z OC za wypadek otrzymamy także dodatkowe pieniądze za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, hospitalizację, pobyt na OIT jak również zwrot kosztów rehabilitacji i rekonwalescencji. Przystępując do takiego ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na fakt, iż suma ubezpieczeniowa w tym wypadku jest o wiele wyższa niż w przypadku podstawowych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu mamy możliwość lepiej się zabezpieczyć, dlatego warto dopytać o to na spotkaniu swojego agenta. Do ubezpieczeń dobrowolnych możemy przystąpić w dogodnym dla nas momencie- nie musimy tego robić bezpośrednio przy przedłużaniu polisy OC. Takie ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku, a odstąpić od umowy możemy nie później niż w przeciągu 30 dni od daty zawarcia, w przeciwnym razie zobligowani jesteśmy do dalszego systematycznego opłacania składek. Kwestie podstawowe w obrębie polis ubezpieczeniowych komunikacyjnych, majątkowych oraz polis na życie reguluje III Rozdział Kodeksu Cywilnego od art. 805.

Na zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy mamy 2 lata od momentu zaistnienia zdarzenia, w przypadku AC jest to miesiąc, jednakże warto jest zawsze złożyć wniosek- jest to gwarancją posiadania ostatecznego stanowiska ubezpieczyciela w naszej sprawie. Do złożenia wniosku o odszkodowanie za wypadek powinniśmy załączyć przede wszystkim swój dowód osobisty, dowód rejestracyjny auta oraz zaświadczenie z policji lub oświadczenie obydwu stron o zaistniałej szkodzie.