Do czego jest potrzebna moc bierna?

Większość urządzeń oraz maszyn do swojego poprawnego działania potrzebuje obecnie zasilania energią elektryczną. W celu jak najlepszego spożytkowania dostępnych środków niezbędne jest stosowanie dodatkowych układów, które mają na celu zwiększenie sprawności. Dotyczy to w szczególności maszyn oraz urządzeń pobierających moc bierną pojemnościową oraz indukcyjną.

Moc i jej rodzaje

kompensacja mocy biernejW takim przypadku ze względu na charakter pracy urządzenia spada wartość współczynnika mocy, który jest wyznacznikiem sprawności procesu. W idealnym przypadku współczynnik mocy powinien posiadać wartość równą jedności. Oznacza to, że cała pobierana moc jest zamieniana w pracę. W celu uzyskania jak najwyższej wartości współczynnika stosowana jest kompensacja mocy biernej. Blisko odbiorników energii instalowane są baterie kondensatorów, które posiadają odwrotny wektor mocy w ten sposób niwelując straty. Moc bierna jest niezbędna do działania wielu urządzeń takich jak chociażby transformatory. Zamiast ją przesyłać z elektrowni co powoduje dodatkowe straty podczas przesyłu, możliwe jest jej wytworzenie w miejscu zapotrzebowania. Do tego właśnie mogą być użyte baterie kondensatorów. Jak widać zagadnienia związane z przemianami energii oraz jej transportem muszą być uwzględnione podczas planowania podłączenia danego urządzenia czy maszyny.

Właśnie dlatego układy te powinny być projektowane przez doświadczone osoby, które posiadają kompetencje oraz umiejętności w tym zakresie. Z reguły są to automatycy lub elektrycy, którzy zajmują się podłączeniem i instalacją maszyn. Właśnie oni są w stanie oszacować jaka wartość i pojemność kondensatorów da najlepsze efekty i rezultaty. Odpowiednia kompensacja pozwala obniżyć koszty zużycia energii. Warto więc zadbać o odpowiedni dobór rozwiązań.