Andrzej Ziarnko
Instruktor techniki jazdy
Mateusz Andrus
Instruktor nauki jazdy
Bogdan Mazowiecki
Instruktor jazdy w ciężkim terenie