Hierarchia postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Aktualnie jednym z celów ochrony środowiska jest kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia, a także unieszkodliwianie odpadów. Hierarchia postępowania z odpadami niebezpiecznymi może być zróżnicowana. Zazwyczaj jednak postępuje się według konkretnego schematu – zwłaszcza dotyczy to krajów wysokorozwiniętych.

Produkty uboczne działalności gospodarczej lub bytowej człowieka

odbiór odpadów niebezpiecznych w mieścieI tak konieczna jest np. redukcja już u samego źródła. Trzeba zmodyfikować procesy, by powstawało jak najmniej niebezpiecznych odpadów. Poza tym ważne są też rozdzielanie i redukowanie objętości. Mówi się tutaj o tzw. volume reduction. Istotna jest też sprzedaż odpadu jako surowca. Odpad może przecież służyć w innych procesach technologicznych do produkcji czegoś zupełnie nowego. Zwraca się także uwagę na możliwość odzysku energii, aby jeszcze lepiej chronić środowisko naturalne. Nie można zapomnieć jednak o bezpiecznym składowaniu odpadów. Taki odbiór odpadów niebezpiecznych w mieście jest prowadzony przez profesjonalne firmy, które się na tym znają i wiedzą, co robić z konkretnymi rodzajami odpadów. Warto również wspomnieć o tym, jaka jest dokładna definicja odpadu niebezpiecznego. Otóż okazuje się, że odpad niebezpieczny jest bezużytecznym produktem ubocznym, który powstaje w wyniku działalności gospodarczej czy tez bytowej człowieka. Odpadami są nie tylko te odpady, które mają postać ciał stałych. Równie dobrze odpadami niebezpiecznymi mogą być ciecze albo gazy, które także można zabezpieczać na wiele sposobów.

Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie nie tylko dla człowieka, ale również dla innych organizmów żywych. Wynika to z konkretnych szkodliwych właściwości odpadów niebezpiecznych – chodzi tutaj zarówno o właściwości chemiczne jak i fizyczne. Aktem prawnym, który odnosi się do odpadów, jest Ustawa o odpadach z 2012 roku.