Jak założyć firmę zajmującą się przewozem osób?

Firma transportowa stanowi rodzaj działalności gospodarczej obwarowanej dużą ilością wymogów, które właściciel obligatoryjnie musi spełnić. Jest to jedno z nielicznych przedsiębiorstw, które nie mogą korzystać z usług podwykonawców, lecz muszą posiadać swój własny sprzęt oraz swoich pracowników. Oznacza to w praktyce, że przy zleceniu budowy nieruchomości firma przyjmująca zlecenie może zatrudnić inne przedsiębiorstwo, które będzie wykonywało prace budowlane.

tanie przeprowadzkiTym samym firma ta nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem maszyn i urządzeń, a zatrudniony może być jedynie właściciel. Takie udogodnienia nie występują w przypadku przedsiębiorstwa transportowego, gdyż osoba, która chciałaby je założyć musi udokumentować posiadanie przez siebie aut oraz musi posiadać miejsce do ich przetrzymywania.Ponadto, gdy firma posiada większą liczbę zleceń jedyną możliwością na ich realizację jest zatrudnienie pracowników na umowę o pracę bez możliwości podjęcia współpracy na zasadzie umowy zlecenia, o dzieło, czy też zlecenia prac innemu przedsiębiorcy. Właściciel firmy transportowej musi posiadać dobrą reputację oraz przedłożyć zaświadczenie o niekaralności – jest to jeden z obowiązkowych do spełnienia warunków. Osoby, które chcą realizować przewóz pasażerów, a także taxi bagażowe mają możliwość zakupić auta w leasingu lub skorzystać z opcji wynajmu długoterminowego.Przy działalności jednoosobowej wymagane jest na początku sprecyzowanie co będzie przewożone, gdyż zazwyczaj ograniczane są koszty jedynie do zakupu jednego auta. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie się prężnie rozwijać, a klienci będą zgłaszać takie zapotrzebowanie można rozwinąć działalność o przewóz zwierząt albo tanie przeprowadzki.

Dzięki temu zwiększy się docelowa grupa klientów do których skierowana jest oferta firmy. Wszystkie rodzaje transportu muszą zostać obowiązkowo wpisane przy rejestracji firmy, a jeżeli w trakcie trwania działalności właściciel będzie chciał je rozszerzyć musi dokonać zmiany danych w urzędzie.