Korzyści płynące z przetwarzania danych w chmurze

Migracja baz danych do chmury obliczeniowej staje się coraz popularniejsza i w wielu przedsiębiorstwach proces ten dobiega końca. Co zyskujemy dzięki wdrożeniu do tradycyjnych rozwiązań z zakresu projektowania infrastruktury IT technologii cloud? Czy sztuczna inteligencja ma szansę stać się integralną częścią oprogramowania dla działów HR i współuczestniczyć w kreowaniu nowych projektów biznesowych? 

Efektywna praca działów HR z wykorzystaniem chmury

chmura dla firmNowoczesne modele biznesowe wykorzystujące potencjał mocy obliczeniowej, jakie stwarza zdalna platforma w chmurze umożliwia przedsiębiorcom jak i specjalistom aktywnie działającym w sektorze technologii rozważyć możliwości płynące z rozwiązań takich jak chmura dla firm w kontekście biznesowym, co za tym idzie także wzrostu pozycji oraz rentowności organizacji poprzez wprowadzanie innowacji. Realne korzyści, jakie niesie ze sobą proces transformacji cyfrowej to przede wszystkim redukcja kosztów rozwój nowych obszarów działalności, a także zwiększenie udziału w rynku, co za tym idzie- wzrost satysfakcji klientów. Kolejnymi atutami tworzenia zdalnej infrastruktury dla przedsiębiorstw są niewątpliwie pozyskiwanie nowych źródeł przychodów i lepsze wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań wraz z ich potencjalną modernizacją. Obecnie w Polsce z technologii cloud korzysta około 70% organizacji, szacuje się, że wraz z końcem bieżącej dekady wynik ten ma duże szanse zbliżyć się aż do 90%. 

Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju oprogramowania zdecydujemy się korzystać możemy swobodnie zwiększyć moc obliczeniową swojej chmury, korzystając w tym celu z aplikacji tworzonych przez firmy zewnętrzne, co w bezpośredni sposób przełoży się na efektywność działania infrastruktury IT. Popularność technologii cloud niesie ze sobą wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, a modernizacja niektórych procesów za jej pomocą pozwala na ich systematyczny rozwój, dzięki czemu możliwe jest np. zwiększenie jakości obsługi klientów, co sprzyja wzrostowi wyników sprzedażowych.