Korzystamy z windykacji we Francji

Coraz większa liczba firm oferuje klientom podejmowanie skutecznych działań windykacyjnych, prowadzonych na terenie Francji. Jest to kraj charakteryzujący się umiarkowanym ryzykiem płatności, jednak takie ryzyko istnieje zawsze. Jeżeli mamy problem z dłużnikiem z Francji, część firm podejmuje się wstępnej niezobowiązującej weryfikacji zadłużenia, która pozwala określić niezbędne kroki w celu odzyskania należności.

Jak przebiega efektywna windykacja?

efektywna windykacja we francjiWiele firm oferuje windykację w zamian za prowizję, której wysokość zaczyna się już od 1% i jednocześnie współpracują z windykatorami terenowymi oraz kancelariami prawnymi działającymi na terenie Francji. Sama windykacja jest zagadnieniem, na które składają się liczne odmienności występujące w porównaniu do polskiego porządku prawnego. Wielokrotnie odmienności te są korzystne dla wierzycieli, choć nie zawsze są oni w stanie z tego skorzystać. Tyczy się to między innymi polskich przedsiębiorców, którzy nie zawsze znają francuskie normy prawne. Korzystnym wyborem jest profesjonalna i efektywna windykacja we francji. Firmy tego rodzaju pomagają podmiotom mającym dłużników na terenie Francji, a także podpowiadają z jakich środków praw wierzycieli można w danym przypadku skorzystać. Sama windykacja rozpoczyna się od wysłania odpowiedniego wezwania do spełnienia świadczenia.

Wysłanie wezwania do dłużnika powinno nastąpić w trybie poleconym z potwierdzeniem odbioru, ponieważ od konkretnej daty zaczynają biec ustawowe odsetki. Dzięki temu zostaje uruchomiony etap polubownej windykacji. W zależności od tego, jaka jest reakcja dłużnika, francuskie regulacje prawne umożliwiają kilka sposobów działania. Tyczy się to zarówno mediacji i arbitrażu, ale także zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika.