Międzynarodowy przewóz odpadów

Każdego dnia na całym świecie produkowana jest ogromna ilość różnego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń. Jest to naturalny produkt uboczny działalności człowieka i sytuacja ta raczej nie ulegnie zmianie. Problemem jest tylko właściwe zagospodarowanie tych odpadów oraz odpowiednia utylizacja. Zajmują się tym odpowiednie firmy prosperujące na terenie każdego kraju.

Transport odpadów na teren innego państwa

transgraniczny przewóz odpadówZdarzają się jednak surowce które nie mogą być utylizowane na terenie jednego państwa, a doskonale sobie z nimi poradzą w sąsiednim. Wówczas pozostaje tylko nawiązanie odpowiedniej współpracy i przetransportowanie ich z jednego miejsca w drugie. Transgraniczny przewóz odpadów regulują przepisy Konwencji Bazylejskiej o kontroli transportu odpadów. Dają one czytelne wytyczne dotyczące tego jak taki transport ma wyglądać. Mówią o odpowiednim zabezpieczeniu oraz tonażu i oznakowaniu pojazdu który będzie dane materiały przewoził. Podają wytyczne odnośnie dokumentacji oraz uprawnień kierowcy prowadzącego taki transport.Przewóz ten jest możliwy tylko wówczas gdy zainteresowane państwa po wcześniejszym zawiadomieniu wyrażą na niego zgodę. Niemożliwy jest transport odpadów do kraju który nie podpisał  wspomnianej konwencji. Należy wspomnieć iż przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich odbioru w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą tego wymagały okoliczności.

Odpady na granicy traktowane są tak samo jak inne towary. Obowiązuje tylko ich klasyfikacja, według niej lista zielona dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne. Może to być makulatura lub szkło. Natomiast lista bursztynowa to odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne, czyli różnego rodzaju oleje, akumulatory, szklane ekrany, monitory i tym podobne. No i odpady niesklasyfikowane, czyli mieszanina różnych oraz nieznajdujących się na wcześniej wymienionych listach.