Monterzy hal stalowych meldują się!

 

Jestem organizatorem zawodów konnych. I tych halowych, i na świeżym powietrzu. Nie jest to łatwa praca. Trzeba przygotować place, przeszkody lub ujeżdżalnie, odpowiednie podłoża, aby konie miały dobrą przyczepność i nie ulegały kontuzjom, nagrody, miejsca dla kibiców, szatnie dla zawodników, miejsca do siodłania, także tymczasowe boksy lub miejsca w stajniach dla koni przyjeżdżających z daleka, parkingi dla gości i przyczep końskich, ale również trzeba ogłosić owe zawody, spisać listy startowe, załatwić sędziów odpowiednich do organizowanych konkursów oraz sponsorów.

Montowanie hali stalowej na zawody

montaż hal stalowychTym razem organizuję zawody ujeżdżeniowe wysokiej klasy w halach, ponieważ jest już chłodno, dlatego potrzebujemy zadaszenia. Po ustaleniu ze sponsorami kwoty dofinansowania i dobicia z nimi targu na umieszczenie ich reklam na bocznych bandach placu ujeżdżeniowego, zadzwoniłam do firmy wykonującej montaż hal stalowych, aby zamówić ustawienie trzech dużych budynków ze stali na powierzchni konkursowej. Jedna z tych krytych hal ma być rozprężalnią przed wystąpieniem zawodników w konkursie, druga ma być tymczasowymi pomieszczeniami do przygotowań dla zawodników wraz z boksami dla ich zwierząt, a na ostatniej zaś odbędą się całe zmagania, w niej ustawimy budkę sędziowską, szranki dla par startujących oraz trybuny dla widowni. Wnętrze zaś będzie wysypanie specjalnym kwarcowym podłożem do jazdy. Kiedy ekipa budowlana przyjechała postawić nam owe hale, dużo było niepokoju, czy wszystko wyjdzie, gdyż był to już prawie ostatni etap organizacji, jednak robotnicy uwinęli się sprawnie i budynki po czterech dniach czekały na gości.

Gdy dzień zawodów nadszedł, zawodnicy przyjechali w swych wielkich, terenowych samochodach, wypełnionych sprzętem, wypakowali konie z przyczep i zaprowadzili je do nowych boksów ich zdziwieniom nie było końca, gdyż wszystko było przygotowane profesjonalnie i czekało na ich przybycie. Konkursy poszły dobrze, a hale stalowe pozostały na swoich miejscach i nadal służą jako miejsca do przeprowadzania zawodów jeździeckich.