Produkcja pelletu

Biomasa jest świetnym materiałem do produkcji opału zwanego pelletem. Jest od wytwarzany w postaci granulatu o różnej wielkości z odpadów drzewnych oraz ze słomy. Produkcja pelletu pozwala na wykorzystanie niemalże w 100% materiału drzewnego. Rozdrobnione gałęzie i trociny oraz drobne ścinki stanowią surowiec do wytwarzania pelletu.

Wykorzystanie biomasy do produkcji pelletu

linia do produkcji pelletuDo wytwarzania opału z biomasy służy m.in. linia do produkcji pelletu. Na rynku jest wiele modeli do jego produkcji. Różnią się wyposażeniem wspomagającym pracę i stopniem zautomatyzowania. Niektóre są adaptowane z urządzeń do produkcji paszy dla zwierząt. Podstawowe procesy produkcyjne niezbędne dla powstania pelletu odbywają dzięki takim urządzeniom jak: podajnik załadowczy, separator grubych frakcji, magazyn trocin mokrych, suszarnia, separatory magnetyczny i pneumatyczny. Następne elementy linii do peletu to rozdrabniacz bijakowy, zbiornik suchych trocin, kondycjoner, granulator, chłodnica pelletu, przesiewacz pelletu, zbiornik wyrobu gotowego, maszyna pakująca. Linie do produkcji pelletu można wzbogacać o systemy automatycznego sterowania i pomiarów wilgotności. Wyrób gotowy może mieć różną wielkość zależnie od stosowanych matryc. Ceny linii do produkcji pelletu zależą od marki producenta oraz stopnia wyposażenia. Linia do produkcji pelletu może być również wzbogacana o systemy grzewcze do suszarek. Niektóre firmy oferują piece opalane zrębkami. Takie konfiguracje tworzą ciekawe i samowystarczalne wytwórnie opału z biomasy.

Wraz z podnoszeniem cen węgla na rynkach udział wykorzystania pelletu jako opału znacznie wrósł . Jest wykorzystywany w elektrociepłowniach i gospodarstwach domowych. Producenci pieców stworzyli specjalną linię urządzeń do opalania tym materiałem.