Profilaktyczne badania maszyn

 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych kluczowe jest zachowanie ciągłości produkcji. Aby była ona zachowana ważna jest sprawność maszyn. Aby maszyny były sprawne, jej elementy muszą spełniać odpowiednie normy. Badania nieniszczące wykrywają wszelkie odchylenia od norm i pozwalają na szybką reakcję.

Kiedy wykonuje się badania nieniszczące?

polecane badania nieniszcząceW przemyśle powszechnym zjawiskiem są badania nieniszczące maszyn. Polecane badania nieniszczące sprawiają, że można uniknąć kosztownych awarii maszyn, które mogą powodować przestoje w firmie, narażając ją na ogromne straty. Dzięki badaniom nieniszczącym maszyn sprawdza się jej elementy czy występują jakieś odchylenia od normy, pęknięcia, nieszczelności czy wygięcia. Dzięki temu można przewidzieć możliwość wystąpienia awarii i można w porę zareagować nie odpuszczając do jej powstania. Badania nieniszczące nie wpływają negatywnie na badane elementy. Przykładem badania nieniszczącego jest badanie metodą radiograficzną. Dzięki niej możliwe jest odkrycie nieciągłości elementów. Badany element zostaje naświetlony promieniowaniem rentgenowskim. Tym sposobem bada się trwałość złączy wszelkiego rodzaju metalowych rur czy odlewów. Najprostszym badaniem nieniszczącym jest po prostu badanie wizualne danych elementów. Polega ono na wnikliwej obserwacji. Jest ona zazwyczaj wstępnym badaniem wykonywanym przed tymi bardziej zaawansowanymi i dokładniejszymi. Wykorzystywany jest tutaj jedynie narząd wzorku w połączeniu z takimi prostymi przyrządami jak stetoskop, endoskop czy lupa.

Za pomocą badań nieniszczących stwierdza się dalszą przydatność badanych elementów. Ocenia się, czy zdatne są do dalszej eksploatacji i czy będą działały bez szwanku. Dzięki takim badaniom można przewidzieć usterkę i skutecznie jej zapobiec nie narażając firmę na duże straty finansowe. Badania nieniszczące wykonuje się regularnie.