Ultradźwiękowy pomiar grubości

Z definicji grubościomierz ultradźwiękowy jest przyrządem pomiarowym służącym do nieniszczącego badania grubości materiału za pomocą fal ultradźwiękowych. Ultradźwiękowy pomiar grubości jest często używany do monitorowania grubości metalu lub jakości spoin w warunkach przemysłowych, takich jak górnictwo.

Typowe zastosowanie grubościomierzy ultradźwiękowych

grubościomierze ultradźwiękoweTechnicy wyposażeni w przenośne sondy ultradźwiękowego pomiaru grubości docierają do poszycia stalowego w burtach, zbiornikach, pokładach i nadbudówkach. Mogą odczytać jej grubość poprzez proste dotknięcie stali głowicą pomiarową (przetwornikiem). Kontakt jest zwykle zapewniony przez usunięcie widocznej zgorzeliny korozyjnej, a następnie nałożenie wazeliny lub innego spoiwa przed dociśnięciem sondy do metalu. Jednakże, gdy grubościomierze ultradźwiękowe są używane z elektromagnetycznym przetwornikiem akustycznym, nie jest wymagane stosowanie spoiwa. Te metody badawcze są stosowane do kontroli metalu w celu określenia jakości i bezpieczeństwa bez niszczenia lub naruszania jego integralności. Jest to wymóg wielu towarzystw klasyfikacyjnych. Mają one szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów grubości konstrukcji kadłuba. Wymagania te zależą w dużym stopniu od typu, wieku i długości statku. Wszystkie klasyfikacje członkowskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) mają podobne wymagania, ponieważ muszą być zgodne z wytycznymi IACS. Dopuszczalna grubość pomniejszenia zależy od przepisów budowlanych każdej klasyfikacji.

Ponadto, w zależności od typu, towarzystwa wymagają jednego lub dwóch operatorów. Operatorzy ultradźwiękowego pomiaru grubości powinni być certyfikowani zgodnie z odpowiednią normą. Również firma wykonująca ultradźwiękowe pomiary grubości musi być zatwierdzona przez klasyfikację, w której zarejestrowany jest statek.