Wiedza ważna przy oświetleniu – oprawy ledowe

Wiedza pozwala doskonalić procesy i produkty, czyli powstawanie innowacji będącej wykorzystywaną wiedzą do tworzenia nowej wiedzy. Dlatego też przedsiębiorcy tak często prowadzą ostatnimi czasy specjalne szkolenia dla swoich pracowników. Mało tego, aby zachęcić ich do wzięcia udziału w szkoleniu wybierają dla nich specjalne sale – z dobrym oświetleniem biurowym wyposażonym w wysokiej jakości oprawy ledowe, z klimatyzacją i najnowszym sprzęcie.

 

Oprawy ledowe – oświetlenie potrzebne w biurze

oprawy ledoweW wyniku gospodarki, w której zlokalizowane są firmy o większych zdolnościach innowacyjnych, mają w ostatnich latach najwyższe stopy wzrostu gospodarczego, co poprawia stopę życiową obywateli i zapewnia tworzenie lepszej jakości życia. Proces restrukturyzacji wiedzy wymaga spełnienia pewnych warunków dla organizacyjnego tworzenia wiedzy. Nonaka i Tekeuchi wymieniają ich pięć: Warunek intencji, pod którym rozumieć należy energię napędzającą spiralne tworzenie wiedzy, realizujących założone cele, przybierające postać strategii. Możliwość przyswajania wiedzy stworzonej przez firmę na potrzeby realizowania wizji rozwoju jest istotą tworzenia wiedzy organizacyjnej. Autonomia jest drugim warunkiem spiralnego systemu tworzenia wiedzy, co gwarantuje swobodę działania jednostek. Jej zwiększenie powoduje wzrost prawdopodobieństwa nieoczekiwanych twórczych pomysłów. Warunek niestabilności i twórczego chaosu ma służyć tworzeniu wzajemnych oddziaływań organizacji i środowiska zewnętrznego. Faza ta pozwala na pobudzanie burzy mózgów w organizacji. Nadmiarowość to etap tworzenia wiedzy i oznacza odwzorowywanie ilości napływających informacji. Warunek różnorodności rozumiany jest, jako umiejętność przystosowania się do zmieniającego się otoczenia.

Dodatkowo autorzy Ci wymieniają kolejnych pięć warunków sprzyjających procesowi tworzenia wiedzy w organizacji: Dzielenie się wiedzą ukrytą, czyli upowszechnienie wiedzy jednostkowej, ukrytej. Szukanie pomysłów, to kontynuacja etapu pierwszego, czyli przetworzenie wiedzy ukrytej w wiedzę wyartykułowaną. Potwierdzanie koncepcji mające na celu dostarczenie informacji i upewnienie, że warto dany pomysł wdrożyć.