Wyłączniki kompaktowe, a ich współczesna funkcja

Funkcja wyłączników w instalacjach elektrycznych jak cała branża podlega zmianom. Do niedawna podstawową funkcją wyłączników mocy była ochrona instalacji przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wystarczyło więc zapewnić aparatom klasyczne wyzwalacze termobimetalowe i elektromagnetyczne.
Obecnie użytkownicy wymagają od wyłączników dodatkowych funkcji diagnostycznych.

Przekładnik prądowy – gdzie wykorzystujemy?

Dzięki nim można szybko zlokalizować miejsce awarii lub odczytać parametry sieci w dowolnym miejscu w budynku. Coraz częściej zatem wyłączniki kompaktowe stają się inteligentnymi urządzeniami, wyposażonymi w wyzwalacze elektroniczne i wykorzystującymi cyfrowe techniki do analizy zakłóceń w instalacji. przekładnik prądowy
Nowoczesna technologia umożliwia bezpośrednią komunikację wyłącznika z systemem nadzorującym i sterującym. Możliwy jest bezpośredni przesył informacji pomiędzy poszczególnymi wyłącznikami zainstalowanymi w różnych punktach instalacji elektrycznej. W momencie wystąpienia zwarcia zadziała wówczas tylko wyłącznik najbliżej miejsca awarii. Dzieje się to niezależnie od ustawień wyzwalaczy wyłączników, w których następuje automatyczna blokada, niemożliwa przy rozwiązaniach klasycznych.
Dla wygody i szybkości zespoły zabezpieczeń mogą być podłączone bezpośrednio do komputera. Spełniony musi być podstawowy warunek: urządzenia muszą być wykonane w standardzie zabezpieczeń przeciążeniowo-zwarciowych. To pozwala korzystać z diagnostycznych możliwości zabezpieczeń. Współcześnie większość elementów, takich jak: przekładnik prądowy, wyłącznik krańcowy czy kondensatory energetyczne, pozwala na swobodne łączenie elementów dla konkretnych rozwiązań.

Artykuł napisany przy pomocy http://kontratech.com/84-przekladniki-pradowe