Zasada działania wyłączników kompaktowych

Każdy obwód w którym przepływa prąd elektryczny wystawiony jest na ryzyko uszkodzenia spowodowane różnego rodzaju awariami, przeciążeniami oraz niespodziewanymi zmianami napięcia i natężenia prądu. W związku z tym wielu fachowców zaleca zabezpieczenie całe układu specjalnymi urządzeniami odpowiedzialnymi za ochronę przed wyżej wymienionymi zdarzeniami. Najczęściej stosowanymi środkami ochrony są wyłączniki. 

Jak działa wyłącznik kompaktowy?

najlepsze wyłączniki kompaktoweWyłączniki to urządzenia nazywane elektrycznym łącznikiem mechanizmowym. Służą one do załączania, rozłączania oraz przewodzenia prądu. Najlepsze wyłączniki kompaktowe pełnią funkcję ochrony błyskawicznie odcinając zasilanie jednocześnie chroniąc wszelkie sprzęty przed uszkodzeniami powstałymi w następstwie blokady rozruchu, pełnego zniknięcia fazy, zwarcia obwodów, przeciążenia całej sieci. Wyłączniki umieszcza się w obwodach, gdzie urządzenia muszą pracować w trudnych warunkach lub w przypadkach gdy trzeba je uruchomić potrzebny jest prąd o dużej mocy. Poprawnie działający wyłącznik zareaguje na wszystkie odstępstwa od normy które zaistniały w całym układzie. Jeśli pojawią jakiekolwiek nie pożądane działania wyłącznik natychmiast odetnie prąd. W zależności od rodzaju zamontowanego wyłącznika wyłączenia powodowane są przez: zwarcia lub przeciążenia sieci. Przeciążenia pojawiają się najczęściej w wyniku zaniknięcia fazy lub uszkodzenia w którymś miejscu obwodu. Wyłącznik zadziała również w wyniku pojawienia się prądu różnicowego który powstaje gdy prąd wpływający i wypływający nie posiadają tej samej wartości. W każdej z wyżej opisanych sytuacji następuje przerwane obwodu czyli przepływ prądu zostaje zablokowany. 

Reasumując wyłączniki stosowane są wszędzie tam gdzie występują instalacje oraz obwody elektryczne narażone na różnego rodzaju uszkodzenia, zwarcia lub całościowe przeciążenia sieci występujące w przypadku podłączenia zbyt wielu urządzeń elektrycznych do jednej sieci. Zabezpieczają instalacje przed spaleniem np w przypadku zwarcia elektrycznego.